B - Darparu cyfeiriad

 

 • B1 Datblygu a gweithredu cynlluniau gweithredol ar gyfer maes eich cyfrifoldeb
 • B2 Mapio’r amgylchedd y mae’ch sefydliad yn gweithredu ynddo
 • B3 Datblygu cynllun busnes strategol ar gyfer eich sefydliad
 • B4 Rhoi’r cynllun busnes strategol ar waith
 • B5 Darparu arweinyddiaeth i’ch tîm
 • B5 Darparu arweinyddiaeth i’ch tîm
 • B6 Darparu arweinyddiaeth ym maes eich cyfrifoldeb
 • B7 Darparu arweinyddiaeth ar gyfer eich sefydliad
 • B8 Sicrhau cydymffurfiad â gofynion cyfreithiol, rheoliadol, moesegol a chymdeithasol
 • B9 Datblygu diwylliant eich sefydliad
 • B10 Rheoli risg
 • B11 Hybu cydraddoldeb cyfle ac amrywiaeth ym maes eich cyfrifoldeb
 • B12 Hybu cydraddoldeb cyfle ac amrywiaeth yn eich sefydliad